Συγκρότημα διαμερισμάτων Σαμοθράκη

μελέτη από την ICON ARCHITECTURE