Συγκρότημα αρχοντικών Καλλικράτεια Χαλκιδική

μελέτη από την ICON ARCHITECTURE