Πολυτελές συγκρότημα διακοπών Άθυτος Χαλκιδική

μελέτη από την ICON ARCHITECTURE