Μονοκατοικία Σκιώνη Χαλκιδική

μελέτη από την ICON ARCHITECTURE