Βίλα Σάνη Χαλκιδική

μελέτη από την ICON ARCHITECTURE